dalej

publikacje

Najważniejsze, wybrane opracowania, które popełniłem samodzielnie lub jako współautor, bądź też współredagowałem:

Współpraca policyjna i narkotykowa

(w:) Filip Jasiński, Katarzyna Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa: UKIE 2005, ss. 203-229.

Walka z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (współautor),

(w:) Filip Jasiński, Katarzyna Smoter (red.), Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa: UKIE 2005, ss. 229-282.

Powered by CouchCMS