dalej

publikacje

Najważniejsze, wybrane opracowania, które popełniłem samodzielnie lub jako współautor, bądź też współredagowałem:

Program Sztokholmski a współpraca policyjna – analiza możliwych najważniejszych konsekwencji i wyzwań dla Unii Europejskiej oraz Polski

(w:) Artur Gruszczak (red.), Program Sztokholmski – implikacje i wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, Materiały Robocze nr 2(16)/2010, ss. 73-98.

Prezydencja a działania Unii w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (współautor)

(w:) Krzysztof Szczerski (red.), Prezydencja w Unii Europejskiej – analiza politologiczna, Kraków: Wydawnictwo UJ 2009, ss. 69-87.

Przedmowa

(w:) Konrad Raczkowski (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i system przeciwdziałania, Warszawa: WAiP 2009, ss. 9-11.

Współpraca policyjna w strefie Schengen – Aspekty teoretyczno-prawne

(w:) Barbara Radzikowska-Kryśczak, Anna Sadownik (red.), Polska w strefie Schengen. Refleksje po pierwszym roku członkostwa, Warszawa: MSWiA 2008, ss. 73-82.

Bezpieczeństwo europejskie a Traktat z Lizbony – zmiany i wyzwania na przyszłość

(w:) Marek Lisiecki (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, Warszawa: WSZiP 2008, ss. 207-225.

Unia Europejska wobec narkotyków

(w:) Adam Górski, Andrzej Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa: LexisNexis 2006, ss. 248-268.

Unia Europejska wobec walki z terroryzmem (współautor)

(w:) Adam Górski, Andrzej Sakowicz (red.), Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych, Warszawa: LexisNexis 2006, ss. 130-166.

European Union Against Terrorism: A Critical Appraisal

(w:) Sebastian Wojciechowski (red.), The Faces of Terrorism, Poznań: INPiD UAM 2006, ss. 83-101.

Powered by CouchCMS