dalej

bio

Brałem udział w procesie negocjacji Polski o członkostwo w UE. Kierowałem pracami podczas polskiej i duńskiej Prezydencji w Radzie Unii. Pracowałem w naszych placówkach dyplomatycznych w Brukseli i Dublinie. Współtworzyłem Festiwal PolskaÉire w Irlandii. A na koniec kariery urzędniczej dałem się pochłonąć Arktyce.

Od 2022

Partner w Secgen Sp. z o.o. 

Własna działalność gospodarcza (usługi doradcze & Public Affairs VULPES)

2020-2021

Dyrektor Generalny, Urząd Prokuratorii Generalnej RP

2017-2020

Radca generalny, Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Wyższy Urzędnik Arktyczny przy Radzie Arktycznej

2015-2017

Współautor & szef Rady Programowej Festiwalu PolskaÉire w Irlandii

2013-2017

I radca, zastępca kierownika placówki zagranicznej, Ambasada RP w Dublinie

2011

Przewodniczący Komitetu Wysokiego Szczebla ds. art. 36 (CATS) oraz tzw. dialogów politycznych ds. narkotyków, Sekretariat Generalny Rady UE, Bruksela

2010-2013

Radca generalny, kierownik referatu ds. wymiaru zewnętrznego przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, Departament Unii Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2008-2015

Adiunkt, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

2008-2010

Zastępca Dyrektora, Departament Bezpieczeństwa Publicznego & Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2006-2008

Ekspert narodowy, Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, Bruksela

2003-2006

Radca, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Bruksela

1999-2003

Główny specjalista, Departament Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sekretarz Podzespołu Negocjacyjnego ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Powered by CouchCMS